Terapia par Wrocław

Terapia par WrocławTerapia par przeznaczona jest dla partnerów, którzy zdecydowali się wspólnymi siłami przezwyciężyć długotrwałe trudności i zmierzyć się z wyzwaniami pozostawania w stałym związku intymnym.

Ma pomóc w uświadomieniu sobie i zrozumieniu przyczyn nieprawidłowych relacji w związku małżeńskim lub partnerskim oraz sprowokować do dzielenia się uczuciami, myślami, potrzebami, oczekiwaniami i wyobrażeniami, które wyznaczają przebieg i stanowią o jakości pożycia.
Spodziewanym efektem terapii jest przezwyciężenie kryzysu.

Z terapii par warto skorzystać, gdy w Państwa związku występują:

  • istotne trudności w komunikacji, brak zrozumienia,
  • długotrwałe zakłócenie relacji grożące rozpadem związku,
  • frustracja wzajemnych potrzeb i oczekiwań,
  • rosnące zobojętnienie,
  • niezadowolenie z jakości relacji intymnych,
  • oziębłość seksualna,
  • próby manipulowania partnerem,
  • silna jednostronna lub wzajemna zależność i trudności w zachowaniu autonomii,
  • przerzucanie na partnera własnych trudnych doświadczeń,
  • wspólna wola poradzenia sobie z doświadczeniem zdrady.

Na konsultacje zapraszam również pary i rodziny, które znalazły się w nowej sytuacji życiowej, takiej jak ciąża, rodzicielstwo, opuszczenie domu rodzinnego przez dzieci, rozwód, utrata bliskiej osoby. Pomogę Państwu łagodniej przejść przez zmianę.

Dodatkowe informacje na temat wizyt w moim gabinecie seksuologicznym