Kwalifikacje

seksuolog opinie sądoweJestem absolwentką psychologii klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu seksuologii, które odbyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich i podyplomowych poszerzam systematycznie, uczestnicząc w międzynarodowych sympozjach naukowych i konferencjach, poświęconych tematyce seksuologicznej (m.in. Seksuologia 2010, Seksuologia 2011 / Centrum Edukacji Medycznej CEMED).

Swój warsztat terapeutyczny rozwijam także poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, organizowanych w ramach szkół psychoterapeutycznych (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS).

Kierunek kształcenia wybrałam, będąc świadoma własnych predyspozycji osobowościowych i intelektualnych do wykonywania zawodu psychologa. Przekonanie o silnym związku między przeżywaniem własnej płciowości przez człowieka a jego oceną jakości i poczuciem sensu życia skłoniło mnie do podjęcia decyzji o specjalizacji w zakresie seksuologii.

Od 2003 roku pracuję jako seksuolog we Wrocławiu, prowadząc własną praktykę. Podstawowy zakres mojej praktyki seksuologicznej, to:

  • psychoterapia osób z zaburzeniami seksualnymi,
  • terapia par i rodzin,
  • edukacja seksualna,
  • opiniowanie sądowe i wsparcie eksperckie z zakresu seksuologii.

Wspomagam również terapią osoby zainteresowane poszerzaniem własnych kompetencji interpersonalnych, zorientowane na samopoznanie i rozwój osobisty.

Zapraszam do zapoznania się z pełnym profilami mojej działalności: od konsultacji indywidualnych, przez terapię par, po edukacje seksualną i opinie sądowe w zakresie seksuologii

Mgr Agnieszka Juszczyk
seksuolog Wrocław